Ako písať zrozumiteľne

Nájdené: 10
Zrozumiteľné písanie je výsledkom jasného uvažovania.
Položte si tieto otázky:
Píšte k veci a zaujímavo
Hodnota dokumentu sa nezvyšuje s jeho dĺžkou. Čitatelia si vás nebudú viac vážiť preto, že ste napísali 20 strán namiesto desiatich, najmä ak si uvedomia, že na to, čo ste chceli povedať, stačilo desať strán. Mohli by vám skôr vyčítať, že ste ich obrali o viac času, ako bolo potrebné.
Možno budete nútení napísať (alebo vylepšiť) text, ktorý obsahuje množstvo faktov a myšlienok. Tu je niekoľko spôsobov, ako podávať informácie tak, aby čitatelia okamžite pochopili každú vetu.
Konkrétne vyjadrenia sú zrozumiteľné – abstraktný
jazyk môže byť vágny a môže čitateľa odradiť. Priveľa
abstraktných výrazov môže dokonca v čitateľoch
vzbudiť dojem, že buď neviete, o čom píšete, alebo
váš motív písania je pochybný.
Ďalším jednoduchým krokom k zrozumiteľnému písaniu je používanie slovies v činnom rode („auto zničilo strom“) namiesto trpného rodu („strom bol zničený autom“). Porovnajte:
Vyhýbajte sa zradným slovám. Zradné slová (alebo faux amis) sú dvojice slov z rozličných jazykov, ktoré vyzerajú rovnako, ale majú odlišný význam.
Využite počítačovú funkciu kontroly pravopisu a gramatiky, ale majte na pamäti, že nenájde všetky chyby.

© Európska únia, 2013
Privacy Policy