7. Píšte konkrétne, nie abstraktne

Píšte konkrétne, nie abstraktne

Konkrétne vyjadrenia sú zrozumiteľné – abstraktný
jazyk môže byť vágny a môže čitateľa odradiť. Priveľa
abstraktných výrazov môže dokonca v čitateľoch
vzbudiť dojem, že buď neviete, o čom píšete, alebo
váš motív písania je pochybný.

Ak si môžete vybrať, či použijete konkrétne alebo abstraktnejšie slovo, ktoré má ten istý význam, zvoľte konkrétne slovo. Text bude priamejší, a teda pôsobivejší.

Niekedy by ste namiesto tohto: ... mohli vyskúšať toto:
cloudy_sun.png sun.png
eliminovať odstrániť
príležitosti zamestnania pracovné miesta
negatívny vývoj pokles
odmeňované zamestnanie platená práca
investovanie do ľudského kapitálu * školenie (pracovníkov) zlepšovanie zručností (pracovníkov) odborná príprava a vzdelávanie
* Ako je z tohto príkladu zrejmé, problém často spočíva vo vystihnutí presného zmyslu.

TIP: Vo Worde označte slovo a ťuknite naň pravým tlačidlom. V spodnej časti menu zvoľte „Synonymá“ a vyberte slovo, ktoré skutočne hľadáte. V zozname synoným budú abstraktné aj konkrétne slová. Namiesto vágnejšieho mnohoúčelového slova skúste vybrať konkrétne. Napríklad slovo identifikovať je úplne prijateľné, niekedy je však jasnejšie slovo lepšie:

identifikovať možnosti nájsť možnosti
identifikovať účastníkov menovať účastníkov
identifikovať význam nájsť/ukázať/vystihnúť význam


© Európska únia, 2013
Privacy Policy