1. Rozmyslite si vopred, čo chcete napísať

Rozmyslite si vopred, čo chcete napísať

Zrozumiteľné písanie je výsledkom jasného uvažovania.
Položte si tieto otázky:

Kto bude dokument čítať?

Dokumenty Európskej komisie čítajú tri hlavné skupiny ľudí:
 • ľudia pracujúci pre EÚ – kolegovia v Európskej komisii alebo iných inštitúciách;
 • odborníci mimo inštitúcií;
 • široká verejnosť – najväčšia skupina.
Čo chcem dosiahnuť?

Aký je účel dokumentu? Čo má čitateľ po prečítaní urobiť?
 • Prijať rozhodnutie?
 • Vyriešiť určitú situáciu?
 • Vyriešiť konkrétny problém?
 • Zmeniť svoj postoj k nejakej otázke?
Aké body musí dokument obsahovať?
 • Rozhodnite sa, čo chcete povedať.
 • Urobte si zoznam alebo bublinový diagram (pozri obrázok) so všetkými bodmi, ktorým sa chcete venovať, bez konkrétneho poradia.
 • Vyškrtnite body, ktoré nie sú dôležité.
 • Ostatné body spojte do súvisiacich celkov.
 • Doplňte si možné medzery vo vedomostiach: zapíšte si fakty, ktoré budete musieť overiť, resp. odborníkov, s ktorými budete musieť konzultovať.
Alternatívu ponúka prístup známy ako „7 otázok“. Ide o štruktúrovaný spôsob zahrnutia všetkých relevantných informácií:

ČO? môj hlavný odkaz
KTO? dotknuté osoby
KEDY? dni, hodiny, časový rozvrh, termíny
KDE? miesta
AKO? okolnosti, vysvetlenia
PREČO? príčiny a/alebo cieľ
KOĽKO? vypočítateľné a merateľné údaje


© Európska únia, 2013
Privacy Policy