2. Zamerajte sa na čitateľa

Zamerajte sa na čitateľa

Píšte k veci a zaujímavo

Vždy berte do úvahy ľudí, pre ktorých skutočne píšete: nielen nadriadeného či kolegu, ktorý vám preklady reviduje, ale aj konečných čitateľov. Tak ako vy, ani oni nemajú času nazvyš. Kto sú, čo už vedia a čo možno ešte musíte vysvetliť?

Pokúste sa pozrieť na svoju tému z pohľadu čitateľov:
  • Zapojte ich priamym oslovením (v dokumentoch Európskej komisie sa priame oslovenie používa nedostatočne).
  • Predstavte si, aké otázky by sa mohli opýtať, a dbajte, aby boli v dokumente zodpovedané. (Predpokladané otázky môžete dokonca použiť ako podnadpisy. Napríklad: „Aké zmeny prinesie táto nová politika?“ „Prečo takúto politiku potrebujeme?“ „Koho sa dotkne?“ „Čo chceme dosiahnuť?“)
  • Zaujmite ich. Dajte im iba tie informácie, ktoré skutočne potrebujú. Vynechajte čo najviac podrobností o postupoch Európskej komisie a medziinštitucionálnych formalitách. Pre väčšinu čitateľov nemajú žiaden význam a iba posilňujú obraz Komisie ako byrokratickej a vzdialenej inštitúcie. Ak sú skutočne podstatné, stručne vysvetlite prečo.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy