8. Radšej činný rod ako trpný

Ďalším jednoduchým krokom k zrozumiteľnému písaniu je používanie slovies v činnom rode („auto zničilo strom“) namiesto trpného rodu („strom bol zničený autom“). Porovnajte:

cloudy.png sun.png
Nové usmernenia boli stanovené predsedom v očakávaní, že dĺžka dokumentov predkladaných GR bude obmedzená na 15 strán. Predseda stanovil nové usmernenia v očakávaní, že GR obmedzia dĺžku dokumentov na 15 strán.

Pozrite, ako môžeme urobiť vetu zrozumiteľnejšou odstránením trpného rodu:

cloudy.png cloudy_sun.png
nejasné:
Európskym parlamentom bolo vydané odporúčanie, že zo strany členských štátov má byť venovaná pozornosť zjednodušeniu postupov.
o trochu lepšie:
Európsky parlament vydal odporúčanie, aby členské štáty venovali pozornosť zjednodušeniu postupov.

… a napokon použitím slovies namiesto abstraktných podstatných mien:

sun.png oveľa lepšie:
Európsky parlament odporučil, aby členské štáty zvážili zjednodušenie postupov.

Vyjadrite činiteľa deja

Ak zmeníte trpný rod na činný, váš text bude zrozumiteľnejší, pretože budete nútení vyjadriť činiteľa deja – osobu, organizáciu alebo vec, ktorá vykonáva istú činnosť.

Tu je jednoduché určiť činiteľa deja...

cloudy.png sun.png
Tento projekt bol zamietnutý na úrovni Komisie. Komisia zamietla tento projekt.

... ale tu už to možné nie je:

Zvažuje sa zákaz reklamy na tabak v EÚ. Kto zvažuje? Autor, Komisia, verejnosť, odborníci v oblasti zdravia?

Trpnému rodu sa však netreba vyhýbať za každú cenu. Môže byť užitočný, napríklad ak nie je potrebné vyjadriť, kto za dej zodpovedá, pretože je to zrejmé („Všetci zamestnanci boli vyzvaní, aby písali zrozumiteľne“).


© Európska únia, 2013
Privacy Policy