5. Text musí mať zmysel – dbajte na štruktúru viet

Možno budete nútení napísať (alebo vylepšiť) text, ktorý obsahuje množstvo faktov a myšlienok. Tu je niekoľko spôsobov, ako podávať informácie tak, aby čitatelia okamžite pochopili každú vetu.

Vyjadrite činiteľa každého deja a zoraďte deje podľa toho, v akom poradí nasledujú.

cloudy.png sun.png
Rozhodnutie o poskytnutí pomoci EÚ bude prijaté po prijatí všetkých návrhov projektov na zasadnutí Výboru pre poskytovanie pomoci.
  • Keď všetci žiadatelia odovzdajú návrhy projektov, 1
  • zasadne výbor pre poskytovanie pomoci, 2
  • aby rozhodol o výške pomoci EÚ, 3
  • ktorú jednotlivým projektom pridelí. 4

Nepochovávajte dôležité informácie uprostred vety.

cloudy.png sun.png
Pokiaľ ide o zníženie roamingových poplatkov, Komisia uviedla niekoľko návrhov. Komisia uviedla niekoľko návrhov na zníženie roamingových poplatkov.
V súčasnosti sa zdá pravdepodobné, že zákaz fajčenia v reštauráciách bude zavedený. Fajčenie v reštauráciách sa teraz pravdepodobne zakáže.

Snažte sa, aby vety mali silný koniec – ten si čitatelia zapamätajú.

cloudy.png sun.png
V správe sa úplná inštitucionálna reforma odporúča vo väčšine prípadov. Vo väčšine prípadov sa v správe odporúča úplná inštitucionálna reforma.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy