4. Píšte stručne a jednoducho

Píšte stručne a jednoducho

Hodnota dokumentu sa nezvyšuje s jeho dĺžkou. Čitatelia si vás nebudú viac vážiť preto, že ste napísali 20 strán namiesto desiatich, najmä ak si uvedomia, že na to, čo ste chceli povedať, stačilo desať strán. Mohli by vám skôr vyčítať, že ste ich obrali o viac času, ako bolo potrebné.

Stručne...

Niekoľko rád, ako nájsť a vyhodiť nepotrebné informácie:
  • Nepíšte samozrejmosti. Verte zdravému rozumu čitateľov.
  • Neprepchávajte dokument nadbytočnými výrazmi typu "ako je dobre známe", "podľa môjho osobného názoru", "a tak ďalej", "zároveň z pohľadu A, ako aj z pohľadu B".
  • Neopakujte sa. Keď sa napríklad odvolávate na výbor s dlhým názvom, uveďte plný názov iba raz: "Výboru pre obstarávanie jazykových štylistických príručiek bola položená táto otázka. Výbor uviedol, že..." .

Kratšie dokumenty a kratšie vety obvykle ľahšie dosiahnu svoj cieľ.

Odporúčanie:

1 dokument = najviac 15 strán
1 veta = v priemere 20 slov
(Ale vložte aj zopár krátkych viet!)

... a jednoducho:

Ak je to možné, používajte jednoduché výrazy. S jednoduchým jazykom nebudete pôsobiť menej vzdelane či menej elegantne: budete dôveryhodnejší.
cloudy.png sun.png
vzhľadom na skutočnosť, že keďže
určitý počet niekoľko
väčšia časť väčšina
v súlade s podľa
v rámci podľa
v dôsledku čoho tak/teda
na účely aby, na
v prípade, že ak
v opačnom prípade ak nie
v takom prípade, že: ak
pokiaľ ide o, v súvislosti s, čo sa týka pri, o, k
týkajúci/e/a sa o

Jednoduchý, nekomplikovaný štýl tiež znamená:

... vyhýbať sa nejednoznačnosti

Ak používate rovnaké slovo na označenie rôznych vecí, môžete čitateľa zmiasť:

cloudy.png sun.png
Žiadosť musíte odovzdať do utorka. Môžete zároveň podať žiadosť o predĺženie tohto termínu. Vaša žiadosť... (o ktorú žiadosť teraz ide?) Žiadosť musíte odovzdať do utorka. Môžete zároveň požiadať o predĺženie tohto termínu. Vašu požiadavku...

... nemeniť slová len zo štylistických dôvodov

Môže sa vám zdať, že dokument bude menej nudný, ak použijete na označenie jednej veci rôzne slová. Opäť by ste však mohli čitateľa zmiasť:

cloudy.png sun.png
Žiadosť musíte odovzdať do utorka. Výbor môže vašu vec zamietnuť... (t. j. vašu žiadosť – resp. ide o ňu?). Žiadosť musíte odovzdať do utorka. Výbor ju môže zamietnuť...

... používať kladné formy, nie záporné

cloudy.png sun.png
Nie je zriedkavé, že žiadosť sa zamietne, takže sa nesťažujte, ak si nie ste istý/á, že ste ju nevyplnili nesprávne. Pomerne často sa stáva, že žiadosť sa zamietne, preto sa sťažujte, len ak ste si istý/á, že ste ju vyplnili správne.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy