End. Revidujte a kontrolujte

Revidujte a kontrolujte

Využite počítačovú funkciu kontroly pravopisu a gramatiky, ale majte na pamäti, že nenájde všetky chyby.

  • Znovu si doku ment pozorne prečítajte a vžite sa do kože čitateľa. Sú vety a odseky myšlienkovo jasne pospájané? Nadväzujú na seba logicky? Vždy nájdete niečo, čo môžete vylepšiť alebo zjednodušiť.
  • Požiadajte kolegov o pripomienky vrátane tých kolegov, s ktorými ste predtým nekonzultovali.
  • Pozorne si ich návrhy vypočujte.
  • Použite tie, ktoré prispievajú k stručnosti, zrozumiteľnosti a lepšej čitateľnosti textu.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy