6. Vyhnite sa nadbytočnému používaniu podstatných mien – slovesné formy sú živšie

Vyhnite sa nadbytočnému používaniu podstatných mien – slovesné formy sú živšie

Jednoduchý spôsob, ako písať zrozumiteľnejšie, je...

nepísať takto... ... ale takto:
cloudy.png sun.png
formou deštrukcie zničením
z dôvodu maximalizovania maximalizáciou
na základe zavedenia zavedením

Touto zmenou jednoducho vraciame podstatné meno späť do slovesnej podoby. Slovesá sú priamejšie a menej abstraktné ako podstatné mená. Mnohé slovesné podstatné mená sú len zamaskované slovesá. Často sa vyskytujú v slovných spojeniach, kde by slovesá boli zrozumiteľnejšie:

cloudy.png sun.png
vykonať hodnotenie (vy)hodnotiť
uskutočniť preskúmanie preskúmať
dať na zváženie zvážiť

Existujú aj ďalšie podstatné mená, ktoré nie sú zakončené na „-nie“, ale tiež sú to „zamaskované slovesá“:

cloudy.png sun.png
vykonať revíziu revidovať
vyhotoviť posudok posúdiť
uskutočniť obnovu obnoviť

Dokument bude zrozumiteľnejší, ak niektoré podstatné mená zmeníme späť na slovesá:

cloudy.png sun.png
Prax pestovania viacročných rastlín namiesto ročných plodín môže priniesť zlepšenie kvality pôdy tým, že zabezpečí zvýšenie pokrytia pôdy. Pestovanie viacročných rastlín namiesto ročných plodín môže zlepšiť kvalitu pôdy tým, že zvýši pokrytie pôdy.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy