5. Investícia do jazyka

Niektorí ľudia sa jazyk naučia na čisto praktické účely. „Po francúzsky som sa naučil zo striktne profesionálnych dôvodov a ako prostriedok komunikácie s obyvateľmi krajiny, kde žijem,“ hovorí Angel, bulharský špecialista na IT, žijúci v Belgicku.

Iní majú zmiešané motívy naučiť sa jazyk. „Naučiť sa po francúzsky bolo pre mňa prínosom z pracovnej stránky,“ hovorí britský manažér Simon. „Zároveň mi to umožnilo spoznať ľudí z celého sveta hovoriacich po francúzsky.“

Osvojenie si jazyka dáva možnosť využiť pracovné i študijné príležitosti. Taktiež pomáha zlepšiť si kariérny postup, keďže poskytuje konkurenčnú výhodu. Český konzultant Dušan hovorí, že ovládanie nemčiny mu otvorilo príležitosti na budovanie kariéry a uľahčilo styk s rakúskym a nemeckým bankovým sektorom. Sledoval, ako sa v dôsledku politických zmien v bývalom Československu rýchlo zmenil prístup k jazykom: ruština bývala povinná, potom bola z politických dôvodov odmietaná a v poslednom čase je znova žiadaná najmä na obchodné účely.


Konkurenčná výhoda

Ak ste podnikateľ alebo obchodný riaditeľ, viacjazyční pracovníci môžu posilniť konkurencieschopnosť vášho podniku. Nedostatok jazykových zručností preto môže mať istú ekonomickú cenu. Podľa nedávnej celoeurópskej štúdie napríklad 11 % malých a stredných podnikov uviedlo, že prišli o kontrakty, lebo ich organizácia nedisponovala potrebnými jazykovými schopnosťami.

Jeden taliansky výrobca chemikálií a brúsnych prostriedkov pre automobilový priemysel, ktorý práve vstupuje na zahraničné trhy, zistil, že je ťažké nájsť pracovníkov s potrebným jazykovým nadaním, ktorí by pôsobili ako sprostredkovatelia. Táto spoločnosť sa usiluje presvedčiť talianske vysoké školy, aby podporovali jazykové vzdelávanie.

Situácia v Poľsku je podobná: „Hovorila som s frustrovanými ľuďmi z miestnych obchodných komôr, ktorí pomáhajú malým podnikom... Častejšie, než si vôbec chcú pripustiť, išlo o stratu času, lebo tieto firmy nemajú nikoho s jazykovými schopnosťami,“ hovorí Sabina Klimeková, členka Podnikateľského fóra o viacjazyčnosti s podporou zo strany EÚ.

Túto viacjazyčnú realitu si uvedomuje veľa zamestnávateľov a pracovníkov. Na mnohých pracovných pozíciách v Belgicku sa napríklad vyžaduje, aby uchádzači ovládali najmenej dva úradné jazyky tohto štátu a iný veľký európsky jazyk. Pravdou je, že ohromné tri štvrtiny veľkých spoločností v Európe majú vytvorený systém náboru pracovníkov s jazykovými schopnosťami.

Rovnako aj mnohé európske univerzity ponúkajú programy vyučované v cudzích jazykoch, a to na prilákanie zahraničných študentov, ako aj na posilnenie mobility miestnych študentov. Niektoré litovské univerzity ponúkajú programy v angličtine, francúzštine, nemčine a ruštine. V Belgicku, Českej republike a Rumunsku niektoré univerzity ponúkajú magisterské programy v odbore prírodných vied, histórie a geografie s bakalárskym titulom v odbore cudzích jazykov, čo v niektorých prípadoch môže viesť aj k dvojitému titulu.

© Európska únia
Privacy Policy