2. Ako a kde sa môžem naučiť cudzí jazyk?

Vyberte si metódu. Existuje toľko rôznych prístupov a metód učenia sa, napríklad výučba v triede, samoštúdium a telefonické kurzy, kurzy v zahraničí v danom jazykovom prostredí, virtuálne učenie a pod. Namiešajte si, čo vám vyhovuje.

  • Voľba kurzu. Jazykové školy možno ľahko nájsť takmer všade, stačí si zobrať telefónny zoznam alebo vyhľadať na internete. Dôležité je však vybrať tú správnu školu. Skôr než sa zapíšete, oplatí sa danú školu navštíviť a porozprávať sa s učiteľom, nájsť si nezávislé hodnotenia tejto organizácie a spýtať sa priateľov a známych, či by ju odporučili.

  • Sledujte médiá. Dnes, keď možno prostredníctvom satelitu, káblovej televízie a internetu ľahko prijímať televízne a rozhlasové kanály z celého sveta, je ľahké vyhľadať si niečo v cudzom jazyku, ktorý sa chcete naučiť.

  • Sieť jazykov. Z internetu sa stal obrovský zdroj prostriedkov na učenie sa jazykov, keďže veľa materiálov a nástrojov je k dispozícii bezplatne. Na internete možno ľahko nájsť jazykové kurzy online, slovníky, vzdelávacie hry, fóra, diskusné miestnosti, podporu, videozáznamy, cvičenia na počúvanie, skrátené obsahy a pod. Internet je zároveň i nosičom autentického obsahu, akým sú napríklad noviny a časopisy vo všetkých jazykoch.

  • Jazykové tandemy. Dohodnite si spoločné konverzácie s rodeným hovorcom, ktorý sa chce naučiť váš jazyk. Takto budete mať obaja príležitosť precvičovať si jazyk.

  • Staňte sa členom jazykového klubu. V celej Európe sú to populárne miesta nielen na štúdium jazykov, ale aj na budovanie kontaktov.

  • Kultúrne materiály. Ako budete v jazyku napredovať, vychutnávajte si jeho kultúru prostredníctvom kníh, hudby, filmov atď. Filmy na DVD zvyčajne možno pozerať vo viacerých jazykoch, či už so zvukom alebo s titulkami. Existuje aj čoraz širšia ponuka audiokníh v rôznych jazykoch, ktoré často načítali známi autori alebo herci.

  • Priateľ na dopisovanie predstavuje tradičný spôsob zlepšovania jazykových schopností v cudzom jazyku. Prostredníctvom neho sa dozviete viac o miestnej spoločnosti a kultúre, pričom navyše získate priateľa. V digitálnych časoch môže byť internet účinným nástrojom komunikácie prekračujúcej jazykové a spoločenské hranice.

© Európska únia
Privacy Policy