1. Tipy

Každý, kto sa učí jazyk, môže vždy niečo vylepšiť – okrem absolvovania jazykových kurzov – bez ohľadu na to, či je začiatočník alebo pokročilý. Nasleduje niekoľko užitočných tipov a nástrojov vychádzajúcich zo skúseností učiteľov a študentov.

  • „Cvičenie robí majstra“ je staré porekadlo, ktoré dodnes nestratilo platnosť. Jazyk nepríde mávnutím čarovného prútika, ale osvojuje sa neúnavným cvičením. „Cvičiť, cvičiť, cvičiť,“ radí Sandra z Francúzska. „Plynulú znalosť som nadobudla, až keď som jazyk začala používať v každodennom živote.“

  • Nehanbite sa. Veľa ľudí, najmä v staršom veku, sa zdráha precvičovať si cudzí jazyk, pretože cítia zahanbenie alebo úzkosť z možných chýb. „Nik sa vám nebude smiať, ak urobíte chybu,“ uisťuje britský manažér Simon kolegov učiacich sa cudzí jazyk. „Všetci budú potešení a vaše schopnosti zanechajú dojem, hoci sú ešte pomerne obmedzené.“

  • Bavte sa a vychutnávajte si túto skúsenosť. Ak k štúdiu jazyka pristupujete ako k nudnej a otravnej úlohe, učenie nebude efektívne a oslabí sa aj vaša motivácia. Existuje množstvo dostupných prostriedkov, ktoré procesu učenia sa dodávajú zábavný prvok. „Učenie sa jazyka nie je skúška, učenie vám musí prinášať radosť,“ podotýka konzultantka Cristina z Talianska.

  • Upravte si učenie podľa seba. Každý sa učí iným spôsobom. Najlepšie teda je experimentovať, kým nezistíte, čo vo vašom prípade najlepšie zaberá. Štúdium jazyka si naplánujte tak, aby vyhovovalo vám a vašej dennej rutine.

  • Jazyk pravidelne používajte. Je to podobné ako s autom – ak jazyk pravidelne nepreženiete, zlenivie a zhrdzavie.

  • Buďte realisti. Nesnažte sa naučiť všetko naraz. Stanovte si jasné a reálne ciele.

  • Minulosť o ničom nehovorí. Niektorí ľudia si myslia, že keď sa jazyk nedokázali naučiť v škole, nenaučia sa ho ani neskôr. Veľa ľudí, ktorým sa v škole nedarilo, sa však jazyk naučí v neskoršom veku, a to vďaka zábavným a účinným moderným metódam a väčšej motivácii učiť sa.

  • Nové myslenie. Naučiť sa jazyk znamená naučiť sa aj chápať iné spôsoby myslenia a konania.

  • Ponorte sa do jazyka. Čo najviac sa vystavujte pôsobeniu cieľového jazyka.

Mozgová gymnastika

Existuje rozšírené presvedčenie, že ovládanie niekoľkých jazykov zahlcuje mozog. Je však dokázané, že čím viac jazykov sa človek naučí, tým ľahšie si osvojí ďalšie. „Pomáha, ak viete viac než len jeden jazyk. Dá vám to na začiatok určitý náskok a niektoré slová a hlásky sa vám vyslovujú ľahšie,“ domnieva sa dánsko-americký herec Viggo Mortensen.

Jazykovedci zistili, že ovládanie viacerých jazykov môže byť prínosom pre ľudí aj v iných oblastiach. Posilní napríklad argumentačné schopnosti a prispieva k lepším študijným výsledkom. Vedci napríklad zistili, že bilingválne deti lepšie riešia úlohy, v ktorých sa nachádzajú aj mylné informácie.

Podľa celebrít má ovládanie jazykov aj iné výhody: britský komik a hviezda skupiny Monty Python John Cleese je presvedčený, že: „Pri učení sa jazyka sa naša myseľ stáva pevnejšou a pružnejšou. Používanie cudzieho jazyka nám v podstate dáva úplne nové prežívanie sveta.“

© Európska únia
Privacy Policy